Zbiorniki do transportu CNG/biogazu i wodoru

Ultralekkie zbiorniki typu IV

Zbiorniki typu IV posiadają wkład z tworzywa sztucznego, końcówki ze stali nierdzewnej i konstrukcję kompozytową z włókna szklanego oraz żywicy epoksydowej.

Wykorzystanie tych materiałów eliminuje problemy związane z korozją oraz gwarantuje brak korozji galwanicznej. Testy dla butli są przeprowadzane z uwzględnieniem współczynnika bezpieczeństwa w zakresie od 3,2 do 3,4. Butla zaprojektowana na 250 bar charakteryzuje się ciśnieniem rozrywającym na poziomie co najmniej 840 bar.

Butle są dopuszczane zgodnie z normą EN 12245 i zdecydowanie przewyższają wymogi tej normy. Jest to szczególnie ważne w przypadku testów uszkodzeń, testów udarności i prób ogniowych. Dla ciśnień roboczych w zakresie 200–250 bar dostępne są butle o różnej pojemności. Każda butla może pomieścić maksymalnie 2400 litrów i jest przeznaczona do transportu oraz magazynowania sprężonego gazu ziemnego (CNG) lub BIOGAZU. Dostępne są również butle do magazynowania wodoru.

Zbiorniki można napełniać maksymalnie 15 000 razy, co zapewnia ich trwałość.

Sprężony gaz ziemny (CNG) i biogaz

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 20 ft norma 20 ft HC Multilift 40 ft norma 40 ft HC
Norma pojemnika ISO/ADR ISO/ADR Multilift ISO/ADR ISO/ADR
Liczba butli 9 11 9 18 22
Objętość butli 1650 1650 1650 1700 1700
Objętość pojemnika (MEGS) 14 850 18 150 14 850 30 600 37 400
Ciśnienie robocze przy 15°C, w bar 250 250 250 250 250
Objętość gazu w pojemniku przy 15°C, w m³ 4270 5219 4270 8799 10 754
Masa sprężonego gazu ziemnego CNG przy 15°C, w kg 3163 3866 3163 6518 7996
Masa własna w kg 12 330 15 070 11 000 24 710 29 990
Masa brutto w kg 15 493 18 936 14 270 31 228 37 956

Wodór

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 20 ft norma 20 ft HC Multilift 40 ft norma 40 ft HC
Norma pojemnika ISO/ADR ISO/ADR Multilift ISO/ADR ISO/ADR
Liczba butli 9 11 9 18 22
Objętość butli 1650 1650 1650 1700 1700
Objętość pojemnika (MEGS) 14 850 18 150 14 850 30 600 37 400
Pojemność magazynowa (Wp 200 bar @ 15 °C, kg) 218 267 218 450 550
Pojemność magazynowa (Wp 250 bar @ 15 °C, kg) 275 336 275 566 692
Pojemność magazynowa (Wp 300 bar @ 15 °C, kg) 319 390 319 658 804
Pojemność magazynowa (Wp 350 bar @ 15 °C, kg) 353 432 353 728 890
Masa własna w kg 12 330 15 070 11 000 24 710 29 990
Masa brutto w kg 15 493 18 936 14 270 31 228 37 956

Podczas transportu i magazynowania łatwopalnych gazów pod wysokim ciśnieniem bardzo istotną kwestię stanowi bezpieczeństwo. W przypadku produktów firmy UAC jest to odzwierciedlane przez parametry butli i budowę pojemnika.

– Pojemniki posiadają stalowe lub aluminiowe ścianki boczne chroniące butle przed uderzeniami z zewnątrz.

– Projekt, obliczenia i testy zgodne z wymogami umowy ADR (normy dla międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych).

– Wszelkie badania homologacyjne zostały przeprowadzone wspólnie z DNV-GL oraz

dopuszczone zgodnie z dyrektywą w sprawie przewoźnych urządzeń ciśnieniowych (TPED) / umową dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR).
Butle posiadają parametry 8-krotnie przekraczające wymogi dla prób ogniowych bez urządzeń

W związku z tym, że wkład wykonano z tworzywa sztucznego, a końcówki – ze stali nierdzewnej, butle typu IV są bardzo odporne na korozję. Jest to ważne nawet w przypadku niewielkich ilości CO2 / wody i / lub H2S. Materiały kompozytowe wykorzystane w konstrukcji zbiorników ciśnieniowych zapewniają odporność na korozję, szeroki zakres tolerancji temperatur, wysoką wytrzymałość zmęczeniową, zwiększone bezpieczeństwo oraz długi projektowany czas trwałości w środowiskach trudnych i niebezpiecznych, a w porównaniu z butlami stalowymi zapewniają redukcję masy sięgającą nawet 70%. Materiały kompozytowe są niezmiernie elastyczne i skalowalne, co umożliwia uwzględnienie większej szczelności oraz objętości transportowanego gazu.

Zbiorniki ciśnieniowe typu IV są użyteczne w stacjonarnych systemach do magazynowania, dostosowanych do ciśnienia do 250 bar w różnych konfiguracjach, zależnie od wymaganej objętości.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Kontakt